Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын ИТХ

Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын ИТХ